Neremweg 86c
B- 3700 Tongeren

Tel : 012/391867
Fax :012/391867


http://users.telenet.be/cap

 
 

Hans Boxem (Nl)

Gedetailleerd uitgewerkt, maar met oog voor het grotere beeld
vormen zijn werken een gevarieerd geheel.

Herinneringen, landschapsbeelden, de verwording der dingen
en de factor tijd vormen de gemeenschappelijke noemer in zijn werk.

Zijn werk is grotendeels opgenomen in particuliere collecties.