Marijke Cloes
Art & webdesign

MC ~Be my eyes ~

 
   

Werken in opdracht
 

~Be my eyes ~

Ogen weerspiegelen emotie en daarom staat dit centraal in mijn werken.

Sinds 2011 ben ik stichter en voorzitter van de internationale kunstgroep Global Art vzw
(www.globalart.be)
waarbij ik mijn liefde voor kunst op alle vlakken
kan uiten

 

Een deel van mijn collectie werken is in permanentie te bezichtigen in
Gallery Global Art vzw, Maastrichterstraat 40, B 3700- Tongeren
elke donderdag 10.00 -12.00u, zaterdag 14.00u-17.00u & zondag 10.00-12.00u

Recensies :

Haar grote liefde voor de kunst heeft uiteindelijk geleid
tot een dwangmatigheid waar zij niet kon aan ontkomen
en resulteerde dan ook in een explosieve scheppingsdrang.
Kunstgalerij ' Castor en Pollux' - waar zij medeverantwoordelijk was
voor de selectie van de tentoongestelde werken - bracht haar in
contact met vele kunstenaars: hetgeen ontegensprekelijk in belangrijke mate
heeft bijgedragen om haar zienswijze ten overstaan van de beeldende kunst aan te scherpen.

mother and kittens
"Motherfeelings" , oil on canvas, 90 * 30 cm

Op een verbluffende manier heeft zij nochtans een persoonlijke stijl weten op te bouwen
die vooral wordt gekenmerkt door de frisheid van de gedurfde kleuren
waarmee het geheel van de composities werden opgebouwd.
recensie 6/2006 K. Auwers, Ere-Gallerist Castor & Pollux

 

Marijke heeft aan het woord ' Kunst' een nieuwe dimensie gegeven.
De grammatische begrenzing, welke Van Dale aan dit woord toekent,
is onder haar impuls uitgedeind tot een veel omvattend werkwoord.
Een werkwoord dat niet wordt misvormd door ridicuul klinkende vervoegingen,
maar dat u en mij - ons allemaal - wakker schudt. Moet wakker schudden !
In haar breed uitwaaierend interessespectrum nemen de dieren een belangrijke plaats in.
Om zeevissen te schilderen vinden we haar geregeld in Luik;
in het gebouw van de vroegere universiteit, waar men 250 verschillende soorten,
in zowat 70.000 liter zoutwater, kan bestuderen zonder de noodzaak van zwemvliezen
of een duikersuitrusting .

Karper
"Carp" , acryl on canvas , 60 * 80 cm

Ze is er dan ook op treffelijke wijze in geslaagd om de illusie van een
ontzaglijk groot aquarium te creëren. Een aquarium waarin de toeschouwer
zich gewichtloos kan laten drijven tussen de exotische zeedieren
.
Enkele vissen zijn monochroom. Anderen zijn uitgerust met heldere contrasterende kleuren
welke altijd zijn opgesteld in een strategische compositie waardoor het effect van
een aparte beeldvorming wordt benadrukt; hetgeen onwillekeurig doet denken aan een
schijngevecht tussen werkelijkheid en abstractie .
Als tegenpool van de vissen zijn er de katten. De reuze grote katten zijn quasi op het canvas
geboetseerd door gebruik van het palletmes.
De strakke , pastelkleurige , achtergrond dwingt het onderwerp
zich van het doek los te maken waardoor we het als drie dimensioneel ervaren.
recensie 10/2007 K. Auwers, auteur "Opspattend Schuim"

Indien men mij zou vragen Marijke te omschrijven met een minimum aantal woorden
dan zou ik zonder er bij na te denken kunnen zeggen:
‘ Haar liefde voor dieren en haar passie voor kunst.’
  Familie en vrienden zouden ongetwijfeld deze zienswijze volmondig  bijtreden.
De beperking, in het aantal woorden,  geven mij echter het gevoel, 
en dit ondanks de exacte benadering, dat zowel de woorden als de zin in zijn geheel,
een ernstig te kort vertonen; alsof ik een poging doe om Newtons ontdekking van de zwaartekracht
in beeld te brengen zonder de  appelboom en de vallende appel  te vernoemen, ook al weet iedereen
dat dit naar alle waarschijnlijkheid een verhaal is dat een ongekende romanticus later,
ten overstaan van de stelling, heeft bedacht.
Eigenlijk zou de zin,  waarmee ik Marijke tracht in beeld te brengen, op zijn minst moeten
aangevuld worden met een resem bijvoeglijke naamwoorden zoals; grote, fantastische,
bijzondere, enorme , om er slechts enkele te noemen. Het zou op zijn minste een poging zijn
om het ruw geschetste beeld enigszins in te kleuren.

Mijn inziens bestaat een imaginair paradijs voor Marijke  voornamelijk uit dieren en dan voornamelijk
deze dieren die, oorspronkelijk, een ellendig bestaan hadden  door verwaarlozing of mishandeling.
De poort van dat ’Paradijs’ zou constant  wijd open staan  voor hen
die het slachtoffer zijn van brutaliteiten waardoor de smekende ogen  angst en pijn niet kunnen verbergen.
Anderzijds heb ik nooit iemand ontmoet die door kunst, in al zijn universele uitingen en vormen,
 zo intens begeesterd  is als Marijke. Reeds als nog zeer jonge kunstenares wist zij haar publiek te
verbazen door de aangrijpende en gedurfde spontaniteit en bovendien de warme heftigheid
van de gebruikte kleuren.
Gedurende vele jaren waren het omzeggens uitsluitend  dieren  welke zij tot leven bracht op het vale canvas
.

Almost hidden
"Almost hidden" 140 * 100 cm, acryl on canvas

Tijdens haar jongste periode is dit rijkelijk aangevuld met portretten.
Door enigszins, in zekere mate, aan te leunen bij het impressionisme enerzijds
en anderzijds het flirten met de gangbare popart, heeft haar werk een zekere frivoliteit
met een uitgelezen  hedendaagse inslag
.
recensie 8/2011 K. Auwers, auteur "Opspattend Schuim"

 

3/06/07 : "Top Ten placement" ~~11/06/07 : "Artist of the day"
vermelding op site www.artwanted.com

Ere-voorzitter TKK vzw , Tongeren

 

 

Webdesign by Castor & Pollux ~ MC 2011

 
 
<BGSOUND SRC="../marijke/%3C"barrywhitebabe.wav">